29
lis

Dzień życzliwości

Życzliwym bądź dla innych

Serce swe innym okaż

Bądź dobry i cierpliwy

Pokaż, że Ty też kochasz

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Głównym celem tego dnia jest zachęcanie do czynienia dobrych uczynków oraz promowanie życzliwości, jako najlepszej formy kontaktu między ludźmi. Uczniowie naszej szkoły licznie włączyli się w obchody Dnia Życzliwości. Z nadesłanych dobrych życzeń dla drugiego człowieka i pozdrowień w auli szkoły pojawiło się piękne drzewo. Jego liście to słowa, które wypowiedziane sprawiają, że każdemu człowiekowi robi się cieplej na sercu, bo życzliwość to przecież dobro płynące z każdego z nas.

 

24
lis

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopad to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o naszych prawach, przypominając, że są one niepodważalne i należy je zawsze respektować.
Z tej okazji każdy uczeń mógł przypomnieć sobie jakie prawa go obowiązują. Samorząd Uczniowski wysłał każdemu uczniowi prezentacje multimedialna zawierającą najważniejsze informacje oraz dane dotyczące tego zagadnienia. (więcej…)

18
lis

Konkurs świąteczny

 Zapraszamy uczniów wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Ozdoba Bożonarodzeniowa. Szczegóły  i regulamin do zapoznania na poniższych plakatach.  

KONKURS

10
lis

Narodowe Święto Niepodlegości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.  Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. W tym roku szkolnym ze względu na wyjątkową sytuację i naukę zdalną, nie odbyła się tradycyjna akademia, ale klasaVII b pod opieką Pani Zofii Makuch nagrała dla nas piękny montaż słowno muzyczny w którym wierszem i muzyką  przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, co pozwoliło nam głębiej przeżyć tamte chwile. Dziękujemy.

 

 

06
lis

Sukces naszego ucznia

 

Uczeń naszej szkoły Marcin Gonciarz z klasy VIIA otrzymał wyróżnienie w  XV edycji Międzynarodowego  Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” Gratulujemy ! Życzymy dalszych sukcesów. Koordynatorem i opiekunką konkursu była Pani Bogusława Słonina. Serdecznie dziękujemy.

 

28
paź

REGULAMIN LEKCJI ON-LINE (ZDALNE NAUCZANIE)

 

ZASADY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej

Postanowienia ogólne:

 1. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym we wszystkich zajęciach edukacyjnych jest obowiązkowy.
 2. Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji i aplikacji do nauki na odległość.1
 3. Nauczyciel przesyła link do udziału w lekcji poprzez umieszczenie go na dysku Google Drive oraz w terminarzu w dzienniku
 4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest udostępnianie otrzymanego linku osobom spoza danej
 5. Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć online pseudonimów lub nicków, które uniemożliwiają nauczycielowi rozpoznanie
 6. Podczas dołączania do zajęć zalecane jest wpisywanie przez ucznia w miejscu nazwy użytkownika imienia oraz pierwszej litery
 7. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera
  i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie,
  z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic2 powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 8. Jeżeli uczeń korzysta podczas zajęć online z konta rodzica, należy poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby  postronne – 
  z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.
 10. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż link do zajęć został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel oraz uczestnicy spotkania mają obowiązek zerwać połączenie,
  a prowadzący zajęcia informuje o sytuacji dyrektora szkoły.
 11. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie print screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
 12. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online uczeń powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez e-mail lub wiadomość
  w dzienniku elektronicznym).

(więcej…)

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z decyzją władz rządowych od poniedziałku 9 listopada 2020 roku nauka w klasach 1-3 i 4 – 8 odbywać się będzie w systemie zdalnym. Szkoła dysponuje jeszcze komputerami, które można wypożyczyć do nauki zdalnej, zapotrzebowanie prosimy zgłaszać poprzez sekretariat.

Nauczanie będzie odbywać się w godzinach zgodnych z obowiązującym planem lekcji po uzgodnieniu z nauczycielami. Wszystkie informacje otrzymacie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego od wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Oddział przedszkolny funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Ewa Lis -Dyrektor Szkoły

21
paź

Pasowanie na Ucznia

W naszej szkole w dniu 14.10.2020r. odbyła się ważna uroczystość dla pierwszaków, kiedy to złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia, a tym samym oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej. To ważne święto odbywało się w wyjątkowych okolicznościach, spowodowanych obostrzeniami, które wymusza na nas pandemia. Dlatego społeczność szkolna nie uczestniczyła w uroczystości, a  przybyli na nią tylko zaproszeni Rodzice. (więcej…)

18
paź

Konkurs szopek

Zachęcamy do udziału w corocznym konkursie szopek krakowskich

31
sie

Bezpieczny powrót do szkół