Historia Szkoły Podstawowej im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej

w latach 1945-2014

Pierwsza zmianka dotycząca szkolnictwa w Skomielnej Czarnej dotyczy roku 1900-go.W wynajętym prywatnym budynku pierwszą nauczycielką , która przybyła aby uczyć  dzieci była Katarzyna Wilczyńska. W kronice odnotowała, że do szkoły uczęszczało 79 dzieci, które były chętne do nauki, grzeczne i dosyć pojętne.Obraz1

Po latach straszliwej okupacji rozpoczyna się nowy rok szkolny 1945/1946. W bardzo zniszczonym budynku rozpoczyna pracę grono złożone z czterech nauczycieli: kierownik szkoły Tadeusz Aleksandrowicz, Maria Wolf, Emilia Jeleń i Czesława Jeleńska. Mimo usilnych starań grona nie wszystkie dzieci zgłosiły się do szkoły spowodowane było to ogromnym ubóstwem rodzin. W następnym roku szkolnym kierownik zostaje odwołany, a jego następczynią zostaje Czesława Jeleńska, która ze względów osobistych, w krótkim czasie wyjeżdża. Kierownikiem zostaje Józef Syc i następuje ożywienie w tutejszej szkole w każdej dziedzinie, szczególnie bardzo widocznie podniósł się poziom nauki, wzmocniono dyscyplinę wśród uczniów. Kierownk był bardzo pracowity i wymagający często powtarzał aby pracować sumiennie i uczciwie. Wyniki pracy grona (Czesława Szancer, Zofia Ryś, Czesława Jeleńska) były widoczne, gdyż dużo uczennic kontynuowało naukę w szkole średniej i zawodowej, gdzie osiągały dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

W roku 1959/64 kierownikiem szkoły zostaje Władysław Szczepaniak. Rozpoczyna okres odrodzenia szkoły pod względem wzrostu wyników nauczania, rozwoju kultury i bazy materialnej szkoły. Kierownik był człowiekiem bardzo koleżeńskim, posiadał bogaty zasób wiedzy, którą dzielił się bardzo chętnie z innymi nauczycielami. Interesował się każdą dziedziną życia, podejmował współpracę z różnymi instytucjami za jego staraniem został przeprowadzony generalny remont budynku, pozyskał wiele nowoczesnych pomocy naukowych dzięki temu lekcje stały się atrakcyjne i urozmaicone w doświadczenia i pokazy. Wprowadzono dożywianie i zorganizowano Komitet Rodzicielski, który był  aktywny i bardzo związany ze szkołą. Dzięki staraniom Wł. Szczepaniaka odzyskano sądownie działkę, która należała do szkoły. Dużą zasługą kierownika był generalny remontu „domku nauczycielskiego” oraz wybudowanie studni. Kierownik cieszył się autorytetem wśród grona i środowiska. Opiekował się sierotami, organizował wycieczki do Wieliczki i Krakowa. Marzeniem p. Szczepaniaka było wybudowanie nowej szkoły. Za wzorową postawę kierownika szkoły i działalność społeczną otrzymał awans na podinspektora oświaty. Od 15.01.1964r. obowiązki kierownika przyjmuje Maria Jopek, która dba o budynek szkolny i zatrudnia dodatkowo dwóch nauczycieli. Tradycją szkoły stały się dwie uroczystości dla dzieci Choinka Noworoczna i Dzień Dziecka. Wielką troską pani kierownik było kształcenie wszystkich mieszkańców, zorganizowała kursy wieczorowe dla starszych mieszkańców aby mogli ukończyć szkołę podstawową. Wielkim problemem było pomieszczenie wszystkich klas w tak małym budynku w związku z czym po wielu staraniach wypożyczono dwie sale lekcyjne w Czarnolesie, łącznie szkoła posiada cztery sale, w których uczniowie uczyli się na dwie zmiany.

W lutym 1967r. miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie dla całej miejscowości bowiem rozbłysła pierwsza żarówka rozświetlając domostwa i szkołę. Powiatowa Rada Narodowa przekazała telewizor, a rodzice wyrównali teren pod boisko szkolne. W roku szkolnym 1967/1968 pracowało 8 nauczycieli: kierownik Marianna Jopek, Barbara Jamrozik, Maria Majerek, Stanisława Ptaszkowska, Wanda Serafin, Helena Sępiak, Jolanta Syrek, Krystyna Wróbel. Pani kierownik czyniła wiele starań aby polepszyć warunki w szkole. Borykała się z problemem małej ilości sal w związku z powyższym zaapelowała do władz o budowę nowej szkoły. Miejscowa ludność w czynie społecznym wykonała studnię pod budowę  nowej szkoły i nadal czekała na decyzję w tej sprawie. Dzięki ogromnym staraniom kierowniczki Marii Jopek oraz poparciu rodziców nadchodzi długo oczekiwana decyzja budowy nowej, pięknej szkoły. W lutym 1969 roku rozpoczęto pierwsze prace na obszernym terenie pod Czarnolasem na roli Karbówka. Pierwsze dyspozycje na budowie przekazuje kierownik budowy Aleksander Kowalski i rosła, piękniała wymarzona przez całe społeczeństwo placówka.

Nowa, wspaniała szkoła im. H. Sawickiej została otwarta 27.09 1970r.. Wybudowana z fundacji inwestycji państwowych kosztem 4 600 773zł, czyny społeczne- 125 000zł.

„Stoją przed nami zadania ambitne i niełatwe, ale cel nasz jest wielki…”tymi słowami rozpoczyna rok szkolny 1971/1972 pani dyrektor Marianna Jopek w pieknym budynku szkolnym.Obraz2

Lata 1973-1975 przynoszą wiele zmian programowo- organizacyjnych. Szkoła przyjęła uczniów kl. V-VIII z Bogdanówki i uczyło się w szkole w Skomielnej Czarnej 360 uczniów, edukacja odbywa się dwuzmianowo. W tradycji szkoły zapisały się działania społeczne uczniowie pracowali dla klasy, szkoły i środowiska. Harcerze podejmowali akcje zbiórki złomu, makulatury oraz pracę w szkółce leśnej. W nagrodę uczestniczyli w  3-dniowym biwaku na Koskowej. W roku szkolnym 1977/77 do grona pedagogicznego dołączyły dwie nowe nauczycielki: mgr Ewa Polewka i mgr Maria Adaszyńska. W następnym roku uczniowie z kl. V i VI powrócili do swej szkoły w Bogdanówce,  pozostali uczniowie kl. VII i VIII kontynuowali naukę w Skomielnej Cz. Na terenie całej Gminy rozpoczęły się przygotowania do obchodów „Dni Tokarnia”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Marii Jopek i Stanisława Potoniec zaprezentowali program artystyczny na scenach Rynku w Krakowie, który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem.

Absolwenci 1981/82 po raz pierwszy przystąpili do egzaminów aby dostać się do wybranych szkół: Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach -2ucz.,Technikum Budowlanego w Krakowie-3ucz., Liceum Spożywczego w Krakowie-3ucz.,Technikum Włókienniczego w Bielsku – Białej-2ucz.,Liceum Ekonomicznego w Myślenicach-2ucz. i Liceum Pielęgniarskiego-1ucz. Wszyscy wychowankowie pomyślnie zdali egzaminy i rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych. W roku 1984/85 pracę dydaktyczno – wychowawczą kontynuuje 15 nauczycieli. Uczniowie osiągają wysokie miejsca w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy: Ada Syrek i Monika Bargiel 3m., Natalia Jopek –wyróżnienie, szkoła uzyskała 1m. w Chorągwianym Przeglądzie Artystycznym w Krakowie w kategorii kabaret. Nauczycieli wiejskich napawa optymizmem fakt, że uczniowie prezentują wysoki poziom kultury językowej. Radosnym wydarzeniem dla nauczycieli było wręczenie kluczy do mieszkań w oddanym do użytku Domu Nauczyciela.

Na uwagę zasługują dokonania w sportach zimowych. Z inicjatywy nauczyciela Stanisława Potońca  przy współpracy MKS w Myślenicach, grupa dziewcząt i chłopców rozpoczęła systematyczne treningi na nartach biegowych. W styczniu 1988r. dziewczęta wygrały Wojewódzkie Zawody Igrzysk Młodzieży Szkolnej we wszystkich klasyfikacjach. Ogromny sukces odniosła sztafeta dziewcząt w składzie: Katarzyna Klimas, Aldona Potoniec, Bożena Piwowarczyk i Grażyna Surlas  w zawodach centralnych finałów zajęły 2miejsce „To wspaniała młodzież, zdrowa moralnie, chętna do ciężkiej pracy” wypowiada się trener. Szkoła nadal nie posiada sali gimnastycznej zajęcia sportowe odbywają się na powietrzu.

Styczeń 1990r.uczniwie przygotowali  montaż pt. „Styczeń pachnący wolnością” i dokonali zmiany Godła Polski na Orła w Koronie. W rok szkolnym 1990/91 rozpoczęło naukę 229 uczniów ze Skomielnej Czarnej i 23 z Bogdanówki kl. VII i VIII, religia powróciła do szkół a uczniowie oceniani są sześciostopniową skalą (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący). Zostają zatrudnieni o. Bogusław Piechota, Joanna Słonina oraz mgr inż. Antoni Jankowski. W związku z zamiarem odejścia na emeryturę dyr. Marianny Jopek,  Rada Pedagogiczna wybrała mgr Ewę Polewkę na dyrektora szkoły. W roku szkolnym 1991/92 w 12-stu oddziałach uczyło się 190 ucz. ze Skomielnej Cz. i 24ucz. z Bogdanówki.Do grona przybyła Bogusława Słonina, o Jerzy Skoczylas i Beata Horwat. Jednym z głównych zadań opiekuńczo-  wychowawczych było „Rozszerzenie autentycznej samorządności uczniów”- cała społeczność uczestniczyła w demokratycznych wyborach do Rady Uczniowskiej.

W dniu 17.10. 2003r. została oddana do użytku nowa sala gimnastyczna, a na patrona placówki cała społeczność szkoły wraz z rodzicami wybierała proboszcza parafii Ojca Piotra Palucha. Ojciec PaluchWspaniałego organizatora życia parafialnego, społecznego oraz niezwykłego człowieka z licznymi talentami (muzyk, lekarz, nauczyciel, ogrodnik, kucharz). W tym dniu Rada Rodziców przekazała sztandar ufundowany przez prowincjała Zakonu Ojców Kapucynów o. Jacek Waligóra a drzewiec ufundowali Henryk i Barbara Bargiel oraz zostały odsłonięte dwie tablice upamiętniające Patrona ufundowane przez pana Mariana Zająca.

Dzięki staraniom pani dyr. Ewy Polewki zostaje wyremontowana i doposażona kuchnia oraz sanitariaty, szatnia i górny korytarz. Wykonano parking, przebudowano dach i zmodernizowano kotłownię. Uruchomiono pracownię komputerową i multimedialną.

Wielkim sukcesem naszych młodych piłkarzy oraz nauczyciela mgr Ryszarda Kumali było zdobycie1miejsca XXV Finale Krajowym Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej w Elblągu. Drużyna w składzie: Kamil Wróbel (najlepszy zawodnik),Grzegorz Radoń, Adrian Pitek, Sebastian Bierówka, Kamil Bargiel, Karol Pęcek, Rafał Hanuszek, Sylwester Świątecki w dniach 23-25.11.2007r.wywalczyła złote medale i tytuł Mistrza Polski.

W dniu 1 sierpnia 2009r.w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły powierza się mgr Ewie Lis. Kontynuuje się rozpoczęty remont: zostaje wykonana wymiana instalacji elektrycznej oraz lamp w  całym budynku szkolnym, przeprowadzono generalny remont : w salach lekcyjnych, oddziale przedszkolnym, bibliotece, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, pokoju dyrektorskim, w tych pomieszczeniach została zdjęta pilśniowa boazeria, odmalowano ściany,  usunięto płytki PCF i wykonano nowe podłogi pokryte wykładziną, kupiono nowe meble i wyposażenie do wszystkich pomieszczeń. Wyposażono trzy sale edukacji wczesnoszkolnej w komputery multimedialne zakupiono komputer i laptop do dyspozycji nauczycieli oraz do sekretariatu, dla starszych klas zakupiono tablicę interaktywną, wykonano monitoring. Środki pochodziły z UG Tokarnia, zostały wypracowane przez szkołę (wynajem szkoły dla harcerzy i sali gimnastycznej) oraz wypracowane przez RR, która organizowała zabawy dochodowe.
W ramach programu MEN „Radosna Szkoła” wybudowano bezpieczny plac zabaw oraz uruchomiono salę zabaw z miękkimi elementami.

Szkoła brała udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Rozwijamy Skrzydła”, „DiAMENT”,„Aktywność –recepta na nudę”, „Kraków- moja skarbnica wiedzy”, „Muzyka rozwija”, „Muzyczne przedszkole”, „Szkoła ginących zawodów”, „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w Gminie Tokarnia”. W edukacji wczesnoszkolnej realizowano dwie innowacje pedagogiczne: „Z przyrodą za pan brat” oraz „Odyseja muzyczna”.

Uczniowie szkoły chętnie i z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Wśród nich są laureaci, finaliści konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: konkurs historyczny, konkurs biblijny, do których przygotowały nauczycielki : mgr Zofia Makuch i mgr Bogusława Słonina.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: Piotr Kumala,

Podwójny finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego: Piotr Kumala,

Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego: Patryk Jabcoń,

Laureaci Małopolskiego Konkursu Biblijnego: Aleksandra Zięba, Grzegorz Mirek

Zwycięscy Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie: Anna Trybała, Martyna Bierówka, Szymon Bierówka, Michał Sępiak.

Realizowane programy nauczania i program wychowawczy promują wartości chrześcijańskie, co wiąże się z patronem szkoły, kultywowanie tradycji regionu, szacunek dla każdego człowieka podkreślają wartości rodziny. Podejmowane działania wychowawcze są spójne, szkoła kształci w atmosferze wolności sumienia oraz pielęgnuje tradycje narodowe. Szkoła uzyskała certyfikat „Civis et Patria”, w 2010r.otrzymała tytuł finalisty w małopolskim konkursie „Małopolska –moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna, a w 2012r. tytuł laureata.

Placówka stwarza warunki do działań prozdrowotnych poprzez diagnozowanie środowiska uczniów, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki (nikotyna, alkohol), promocje zdrowego stylu życia. Realizuje programy w zakresie profilaktyki, higieny i zdrowego odżywiania: „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Owoce w szkole”, „Mleko z klasą”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Między nami kobietkami”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Już pływam”. Organizuje liczne wewnątrzszkolne i gminne zawody sportowe: Gminne Igrzyska w Narciarstwie Alpejskim, Gminne Zawody w Tenisie Stołowym, Gminne Zawody w Sitkówce oraz Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej (połączony z torem sprawnościowym). W związku z dużymi sukcesami w narciarstwie biegowym w latach 90-tych zakupiono 10 par nart w celu reaktywowania grupy narciarzy biegowych.

W roku szkolnym 2013/14 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji MEN „Ćwiczyć każdy może”, podejmując działania na rzecz aktywności fizycznej, proponując alternatywne metody wychowania fizycznego zarówno w młodszych jak i w starszych klasach czego rezultatem jest uzyskany tytuł „Szkoły w Ruchu”.

Szkoła zorganizowała dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę do Łeby, gdzie uczniowie poznawali przyrodę, kulturę i historię miejsca wypoczynku, zdobywali doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Placówka dba o respektowanie praw dziecka. Uczniowie są uczeni samodzielności, demokracji, odpowiedzialności za siebie i grupę. Zwraca się uwagę na potrzeby innych, uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych: Sursum Corda, Góra Grosza, udział w lokalnych akcjach na rzecz dzieci.

W szkole działa Drużyna Harcerska „Obieżyświat” prowadzona przez mgr Bogusławę Słonina, która jest jej założycielką od 1991r.Drużyna należy do hufca w Myślenicach i liczy ok. 50 osób w chodzących w skład 5 zastępów. Podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego dbając o rozwój patriotyczny uczniów. Co roku przywożą Światełko Betlejemskie, które zapalane jest na wigilijnym stole w wielu domach, organizują kilkudniowe biwaki, biegi harcerskie, spektakle, montaże słowno-muzyczne, które prezentują na forum szkoły, miejscowości i kraju. Drużynową pozyskuje fundusze z tzw. „grantów” na kilkudniowe wycieczki w celu poznania różnorodnych zakątków kraju. Były to wyjazdy : do Warszawy- śladami Szarych Szeregów, w Góry Świętokrzyskie, w Tarnowskie Góry, do Sandomierza i okolic śladami Patrona naszej szkoły. Drużyna harcerska jest atrakcyjną i wychowawczą forma spędzania wolnego czasu uczniów naszej szkoły. Pobudza aktywność wśród dzieci i młodzieży szkolnej rozbudza zainteresowania i rozwija uzdolnienia, ukierunkowuje i zwraca uwagę na ważne aspekty życia społecznego.

Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Kleks”. W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Turystyczne.

Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla wszystkich dzieci. Dba się o estetyczny wygląd szkoły. Organizowane są spotkania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa we współpracy z policją i strażakami. Realizowane są projekty dotyczące bezpieczeństwa: „Bezpieczny Puchatek”, „Już pływam”, „Owce w sieci”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Odblaskowa szkoła”(posiadamy certyfikat) oraz „Bezpieczne wakacje”(posiadamy certyfikat).

Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków i możliwości do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych. Organizacje z którymi współpracuje placówka to:  parafia w Skomielnej Czarnej, OSP, TMSCiB, GOKiS Tokarnia, LDG „Klimas”, OREW Myślenice, ZHP, radio parafialne Ain Karim.

Szkoła duży nacisk kładzie na tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci. Funkcjonują liczne koła zainteresowań dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i pasje. Efektem podejmowanych działań jest przyznany w 2010r. tytuł MEN „Szkoły Odkrywców Talentu”. Placówka dba o dobry wizerunek szkoły i promocje organizuje co roku imprezę kulturalno – profilaktyczną dla społeczności lokalnej pt.„Piknik Rodzinny”. Uczniowie mają okazje zaprezentować się przed zaproszonymi gośćmi.

Szkoła posiada stronę internetową WWW.spskomielna.pl, którą z dużym powodzeniem prowadzi mgr Halina Spórna. Mamy też logo szkoły, które przedstawia walory naszej placówki, a opracował go mgr Andrzej Słonina. SYMBOLIKA LOGO: Księga – zdobywanie wiedzy,  umiejętności,  oraz rozwijanie zdolności; Słońce –  szkoła radosna,  przyjazna,  ciepła; STRUMYK –  nazwa miejscowości wywodzi się od czasownika  „skomlic”, od dźwięku wydawanego przez wodę; BARWY NIEBIESKO – ZIELONE –  nawiązują do przyrody  otczającej szkołę.

W roku szkolnym 2013/2014 w skład grona pedagogiczne wchowdzili:dyrektor mgr Ewa Lis, mgr Urszula Rak, Teresa Słonina, Magdalena Spytkowska , mgr Krzysztof Leśniak, mgr Halina Spórna , mgr Bogusława Słonina, mgr Aleksandra Pandyra, mgr Ryszard Jankoś, mgr Kinga Romaniak-Capek, mgr Ryszard Kumala, mgr Andrzej Słonina, mgr inż. Antoni Jankowski, mgr Agata Kiełtyka- Łopata, o. Marek Chmielewski, Maria Papież, Katarzyna Kucała.

Niezwykle cennym dla harmonijnej realizacji procesu edukacyjnego
i wychowawczego jest wkład przyjaciół naszej szkoły. Ich troska świadczy o tym, że podejmowane zadania przez szkołę są słuszne i owocują przyczyniając się do uspołecznienia młodego człowieka.

Nasza szkoła da się lubić, jest szkołą nowoczesną, przyjazną, życzliwą dzieciom i ich rodzicom. Placówka jest środowiskowa, aktywnie działająca nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej, ale także kulturalnej, artystycznej, turystycznej i charytatywnej. Nauczyciele naszej szkoły zawsze starają się wyjść naprzeciw potrzeb i oczekiwań uczniów. Dbają o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

mgr Ewa Lis