2020/2021

Ankieta dla uczniów klas 6, 7A i 7B

https://forms.gle/fCzAdzzaGFw4PYuB9

 

Drodzy Rodzice!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragnę podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci    w domu.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu:

  1. Należy wspierać dzieci w utrzymaniu regularnego trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole. Ważna jest poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki- najlepiej ruchowe.

  2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu się i efektywnej pracy.

  3. Ograniczać czynniki zakłócające naukę.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą:

  1. Chwalić dzieci za wytrwałość i systematyczność.

  2. Okazywać zainteresowanie.

  3. Uświadamiać dzieciom wartość nauki, która wpływa na rozwój wiedzy i umiejętności.

Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci:

  1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.

  2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze sprawami wychowawczymi proszę o kontakt przez e-dziennik, udzielę ich w miarę moich możliwości.

                                                                                                                     mgr Magdalena Kluska

                                                        Pedagog szkolny