Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • skala szarości, podświetlane linki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Halina Spórna 
e-mail: h.sporna@spskomielna.pl 
Telefon: 12 3732165

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy od strony południowej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze jedno wejścia od strony podwórka szkolnego – z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony podwórka szkolnego – znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.