Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021 – kalendarz szkoły

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

I półrocze –  od 01.09.2020r. do 12.02.2021r.

II półrocze – od 01.03.2021r. do 25.06.2021r.

 

1. 01.09.2020r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23.05.2021r. Święto Patrona Szkoły
3. 23-31 grudnia.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
4. 15.02– 28.02.2021r. Ferie zimowe: woj. małopolskie
6. 1 kwietnia -6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
8. 25.06.2021r. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
9. 25,26,27 maja 2021r. Egzamin kl. 8
 

10.

04,05,07,08stycznia 2021r., 25,26,27 maja 2021r.

04.06.2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
11. 10.02.2021r., 21.06.2021r. Rady Pedagogiczne – klasyfikacyjne
12. 26.-31.08.2021r. Ferie letnie