23
lis

Informacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

31.10.2019r., 02.01.2020r., 03.01.2020r., 

21,22,23. 04.2020r. – EGZAMIN KL 8

10.06.2020r, 12.06.2020r.