14
sty

Powrót klas I-III do nauki w szkole.

W poniedziałek 18 stycznia klasy I-III  wracają do szkoły. informujemy, że nauka w klasach 1-3 odbywa się stacjonarnie, zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 1 września 2020r.  Uczniowie mają wszystkie zajęcia dydaktyczne, logopedyczne, świetlice itp.

Ze względu na wymogi sanitarne   poszczególne klasy rozpoczynają lekcje  

Klasa I od godz 8.05

Klasa II od godz 7:55

Klasa III od godz 8:00

Prosimy aby dzieci przychodziły do szkoły nie wcześniej niż  5 minut przed rozpoczynającymi się jego zajęciami. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, w szkole  obowiązują dotychczasowe ustalone zasady: maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN na stronie :  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 lub pobrać plik  Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Szczegółowe informacje dla poszczególnych klas przekażą wychowawcy klas za pomocą dziennika elektronicznego.