Archiwa z marzec, 2020

30
mar

Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo, w trosce o dobro naszych uczniów ,  jak również usprawnienia współpracy uczniów z nauczycielami, zwracam się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zdalnego nauczania w naszej szkole.  Ankieta jest anonimowa, wypełniamy ją na stronie internetowej. Dziękuję za poświęcony czas! Dyrektor szkoły mgr Ewa Lis Do pobrania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNGQ3Hs6625BXpITthnE6rsjwUXRT7UMrDaGRLOX_vGXkVdg/viewform

Więcej...
27
mar

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka, 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski, Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony cke.gov.pl  lub www.oke.krakow.pl rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.  Rozwiązania zadań uczniowie zapisują w dogodny dla siebie sposób: w pliku w edytorze tekstów; na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką; korzystając z karty odpowiedzi,  [ Read More ]

Więcej...
27
mar

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Urząd Gminy w Tokarni podaje do zapoznania procedury BHP. Procedura BHP 51 TOKARNIA URZĄD

Więcej...
23
mar

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie   W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. zostało przedłużone  w naszej szkole zdalne nauczanie do dnia 10 kwietnia br. Najważniejsze informacje:  w czasie trwania stanu  epidemii szkoła jest zamknięta,  prowadzony jest dyżur pracowników w godz 8:00 do 15:00, prosimy o kontakt telefoniczny  12 3732165 lub e-mail:  dyrektor@spskomielna.pl   sekretariat@spskomielna.pl Podstawowym rozwiązaniem wykorzystanym w pracy na odległość jest: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły. Bardzo ważne jest miejsce pracy ucznia dlatego bardzo  [ Read More ]

Więcej...
17
mar

Informacja

Dyrektor Szkoły informuje, że zakończyło się postępowanie  rekrutacyjne  do zerówki oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.  Wszystkie dzieci  zgłoszone przez rodziców  zostały  przyjęte.

Więcej...
17
mar

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/20120 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej...
11
mar

Drodzy Rodzice! W związku z  komunikatem o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zamieszczonym na stronie MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) zawiadamiamy, że: zajęcia w naszej szkole będą zawieszone na 2 tygodnie od dnia 12 marca  (czwartek) do 25 marca br. (środa) ;   12 i 13 marca br. to dni, w których  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci młodszych, którym rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki; Od 16 marca do 25 marca szkoła  [ Read More ]

Więcej...

1 marca to święto żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy walczyli za Polskę niepodległą od ZSRR. Byli więzieni i mordowani w katowniach UB, grzebani w nieznanych miejscach. Określenie „żołnierze wyklęci” w uproszczeniu oznacza osoby, które nie pogodziły się z zajęciem terytorium Polski przez oddziały Armii Czerwonej oraz z wprowadzanymi z jej pomocą nowymi władzami, reprezentującymi interesy Związku Radzieckiego. Była to więc działalność przeciwko próbie narzucenia siłą obcej władzy. Żołnierze podziemia niepodległościowego zostali wyklęci przez system komunistyczny.

Więcej...

ulotka w sprawie koronawirus  do pobrania i zapoznania

Więcej...