23
lis

Certyfikaty

       Włączamy się w akcje charytatywne                                                                                                                                                                                                                                                                         

21_szkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Certyfikat „Szkoła w Ruchu”        

„Szkoła w ruchu” to szkoła, która promuje aktywność fizyczną wśród uczniów w sposób innowacyjny i ciekawy. Podejmując działania na rzecz aktywności fizycznej otrzymaliśmy tytuł „Szkoły w Ruchu” i pamiątkową tabliczkę. Tytuł ten otrzymaliśmy dzięki przeanalizowaniu naszych działań,  spisaniu relacji oraz pokazaniu ich innym poprzez umieszczenie sprawozdań na naszej stronie internetowej. 

 

 

 

Szkoła odkrywców talentów

 Certyfikat „Szkoła odkrywców talentów”

Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które dbają o rozwój uzdolnień i zainteresowań wśród swoich uczniów. W efekcie nasza szkoła otrzymała  pamiątkową tablicę „Szkoły odkrywców talentów” za rozwijanie w różnorakich dziedzinach wśród uczniów ich uzdolnień i talentów.

 

 

 

 

 

Certyfikat CIVIS ET PATRIA dla Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej

          Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej została laureatem kuratoryjnego konkursu na projekt edukacyjny „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”. Od kilku lat ideą konkursu jest propagowanie takich działań, których efektem będzie wzmocnienie więzi uczniów – członków społeczności lokalnej – z najbliższą Ojczyzną oraz przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia roli społecznej – roli Obywatela.  Certyfikat CIVIS ET PATRIA , który nasza szkoła otrzymała w uznaniu za działania kształtujące tożsamość młodego pokolenia Polaków, jest  dużym wyróżnieniem dla całej społeczności szkolnej. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do ustawicznego pielęgnowania troski o naszą małą ojczyznę i krzewienia  postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat „Odblaskowa szkoła”

Od września 2011 roku w naszej szkole braliśmy udział w akcji promującej bezpieczeństwo uczniów na drodze  pod hasłem „Odblaskowa szkoła.” Akcji tej patronował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Małopolski Komendant Policji oraz Małopolski Kurator Oświaty.

Aby poprawić bezpieczeństwo naszych uczniów na drodze zostało w naszej szkole podjęte szereg zadań min. uczniowie mieli spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej, dwukrotnie odwiedziła nas Policjantka Powiatowej Policji w Myślenicach, otrzymali odblaskowe kamizelki, które poprawiły widoczność dzieci na drodze, zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia poruszania się i zachowania na drodze.

Uczniowie klas młodszych wzięli udział  w konkursie plastycznym oraz wiedzy o ruchu drogowym. W związku z podjętą akcją i działaniami  nasza szkoła otrzymała certyfikat ODBLASKOWEJ SZKOŁY. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa  naszych dzieci na drodze  i zapewniamy, że będą kontynuowane.

 

 

001

W

 

002

W roku szkolnym 2013/ 2014 w Szkole realizowane były programy profilaktyczne ” Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” mające na celu uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu palenia tytoniu jak również przebywanie w towarzystwie i pomieszczeniach w których palone są papierosy.