UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – ZGŁASZANIE SZKODY

Poniżej do pobrania ogólne warunki ubezpieczenia oraz  informacje dotyczące zgłaszania szkody:

Ogólne warunki ubezpieczenia

NNW zgłaszanie szkody

 

GOTHAER

Telefoniczne zgłoszenie szkody

(22) 469 69 69

 

Proszę przygotować:

  1. Dane ubezpieczonego /PESEL/
  2. Dane dotyczące wypadku /data, przebieg, obrażenia, nr polisy/

 

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody

  1. Zgłoszenie szkody /przyjdzie pocztą/
  2. Zaświadczenie ze szkoły o uczniu
  3. Ksero legitymacji szkolnej
  4. Ksero dowodu osobistego rodzica
  5. Ksero dokumentacji lekarskiej

 

Komplet dokumentów odesłać na adres:

GOTHAER /centrum obsługi dokumentów/

ul. Wolska 22 A

02 – 675 Warszawa

NUMERY UBEZPIECZEŃ

 od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

POLISA NNW UCZNIÓW I OC  PWB358342

POLISA NNW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I OC  PWB358419

NUMERY UBEZPIECZEŃ

 od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

POLISA NNW UCZNIÓW I OC  PWA Nr 116437

POLISA NNW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I OC  PWA Nr 116438

NUMERY UBEZPIECZEŃ

 od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.

 

POLISA NNW UCZNIÓW I OC INB-020293

POLISA NNW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I OC INB- 020292

 

 NUMERY UBEZPIECZEŃ

     od 01.09.2015r. do 31.08.2016r.

 

POLISA NNW UCZNIÓW I OC INP – 386423

POLISA NNW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I OC INP – 386424