ŚWIETLICA SZKOLNA

Zdalne nauczanie: 

Materiały w ramach zdalnych lekcji świetlicowych:
https://liblink.pl/JlAHlcVl23
 

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

MiesiTczny Plan Pracy �swietlicy (1)

Roczny Plan Pracy �swietlicy 2019-2020