Organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019- kalendarz szkoły

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 W roku szkolnym 2018/2019 ustalono terminarz:

I półrocze –  od 03.09.2018r. do 11.01.2019r.

II półrocze – od 28.01.2019r. do 21.06.2019r.

 

1. 03.09.2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 22.05.2019r. Święto Patrona Szkoły
3. 23 – 31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna
4. 14– 27.01.2019r. Ferie zimowe: woj. małopolskie
6. 18.04.2019r.– 23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
8. 21.06.2019r. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
9. 15.04.2019r.16.04.2019r. 17.04.2019r.,  Egzamin kl. 8
 

10.

02.11.2018r., 15.04.2019r.16.04.2019r. 17.04.2019r.,  29.04.2019r.,30.04.2019r.02.05.2019r.,31.05.2019r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
11. 08.01.2019r., 14.06.2019r. Rady Pedagogiczne – klasyfikacyjne
12. 22.06.-31.08.2019r. Ferie letnie