Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020 – kalendarz szkoły

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

I półrocze –  od 02.09.2019r. do 25.01.2020r.

II półrocze – od 10.02.2020r. do 26.06.2020r.

1. 02.09.2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 22.05.2019r. Święto Patrona Szkoły
3. 23-31 grudnia.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
4. 27.01– 09.02.2020r. Ferie zimowe: woj. małopolskie
6. 9 kwietnia -14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
8. 26.06.2020r. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
9. 21,22,23 kwietnia 2020r. Egzamin kl. 8
  

10.

31.10.2019r., 02.01.2020r., 03.01.2020r., 

21,22,23. 04.2020r.

10.06.2020r, 12.06.2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
11. 21.01.2020r., 22.06.2020r. Rady Pedagogiczne – klasyfikacyjne
12. 27.-31.08.2020r. Ferie letnie