23
lis

Harcerstwo

 

3MDH „Obieżyświat”

Druh Aleksander Kamiński uczył : „Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze.” Taka jest wizja harcerza drużyny „Obieżyświat” działającej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej.

Drużynowa – pwd Bogusława Słonina

Przyboczna – Patrycja Mizera

Przyboczna – Anna Żądło

Od 1991 istnieje w naszej szkole 3 Myślenicka Drużyna Harcerska (3MDH) „Obieżyświat”     pod opieką założycielki pani Bogusławy Słoniny i należy do hufca Myślenice. Składa się z 3 zastępów młodszych harcerzy i jednego zastępu harcerzy starszych (absolwentów szkoły), liczy 22 osoby. Są to „Stokrotki i Korsarze”;, „Jagódki”, „Szlak” i „Ogniki”. Podejmowane przez drużynę harcerską działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, służą wspólnej trosce o: rozwój patriotyzmu naszych uczniów, zdobycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, dbanie o własne środowisko, niesienie pomocy bliźnim.

Rezultatem  tej działalności jest czynne zaangażowanie się w życie szkoły  i wioski m.in. poprzez podtrzymywanie tradycji lokalnych. Do tradycji należy już wyjazd po Światełko Betlejemskie do Krakowa, przywożone przez naszych harcerzy każdego roku, pali się na wigilijnym stole w wielu domach naszej parafii, jak również poza nią, to jeden z przykładów służby harcerzy środowisku lokalnemu.

Harcerze podczas zbiórek pracują nad obrzędowością swoich zastępów, poznają harcerskie zwyczaje, symbolikę, historię harcerstwa. Wiedzę z zakresu terenoznawstwa, szyfry, wykorzystują podczas wycieczek i zabaw w terenie (biegi harcerskie, gry terenowe). To fajny sposób na spędzanie wolnego czasu i sprawdzanie swoich wiadomości o harcerstwie, drużynie, życiu.

Przy współpracy z hufcem Myślenice organizowane były między innymi biwaki, także w naszej szkole. Co roku drużyna harcerska organizuje sobie też biwak wewnątrz swojej drużyny, który pozwala lepiej zintegrować się drużynie, nauczyć się czegoś od harcerzy starszych, a przede wszystkim dobrze się bawić. Ostatni taki biwak nosił hasło: „ Kraina Nibylandii” i był świetną okazją do przemyśleń na temat marzeń, rodziny, dorosłego życia . W tym roku także odbyliśmy także trzydniowy biwak do Warszawy, z udziałem naszych kolegów ze szkoły, to była piękna lekcja historii o naszym kraju.

Podczas Przyrzeczenia Harcerskiego druhowie i druhny wypowiadają słowa: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu” i taka postawa tym młodym ludziom małymi kroczkami jest wpajana, z uwzględnieniem specyfiki środowiska, w którym żyją. Wypełnianie tego przyrzeczenia jest realizowane w różny sposób, np. drużyna „Obieżyświat” wystawiła wiele przedstawień m.in. poświęconych osobie Jana Pawła II (np. „Powrót do domu Ojca” , „Oto jest dzień” ), Świętu Patrona. Prezentowali montaże słowno-muzyczne z okazji 60-lecia parafii i o Katyniu. Przygotowali akademię o treściach patriotycznych: z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, rocznicy wybuchu II wojny światowej, Odzyskania Niepodległości przez Polskę (tradycją stały się obchody tego święta w drużynie harcerskiej poprzez apel poległych na cmentarzu parafialnym i wspomnienie lokalnych patriotów, którzy oddali życie za Ojczyznę). W taki sposób harcerze naszej szkoły z dala od Hufca i Chorągwi realizują plan pracy swojej drużyny „Obieżyświat” w oparciu o Statut ZHP.

Drużyna pozyskuje fundusze z tzw. „grantów” na swoją działalność. Tradycją stały się biwaki, mające na celu poznanie coraz to innych zakątków naszego kraju. Były to wyjazdy: do Warszawy – śladami Szarych Szeregów, w Góry Świętokrzyskie, w Tarnowskie Góry, do Sandomierza i okolic śladami patrona naszej szkoły, pobliskie górki Lubogoszcz, Góry Stołowe.

Działania drużyny zmierzają do kształtowania postaw obywatelskich oraz zgodnego współdziałania w grupie. Samodzielne przygotowanie wokalne,  teatralne i sprawnościowe. Prezentowanie umiejętności na forum szkoły, miejscowości i kraju- audycje radiowe, imprezy kulturalne i uroczystości patriotyczne. Spotkania harcerskie to pewnego rodzaju uczta duchowa, która uczy innego, rozsądnego spojrzenia na świat.

Harcerstwo to szkoła wolontariatu, bezinteresownych działań na rzecz innych, charytatywnej pracy instruktorów i harcerzy, „ służby, która daje radość”, dlatego też nasza drużyna bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (współpracujemy z organizacją „Sursum Corda”, cały rok zbieramy plastikowe zakrętki – obecnie zbieramy dla małej Lenki).