29
Lis

Dzień życzliwości

Życzliwym bądź dla innych

Serce swe innym okaż

Bądź dobry i cierpliwy

Pokaż, że Ty też kochasz

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Głównym celem tego dnia jest zachęcanie do czynienia dobrych uczynków oraz promowanie życzliwości, jako najlepszej formy kontaktu między ludźmi. Uczniowie naszej szkoły licznie włączyli się w obchody Dnia Życzliwości. Z nadesłanych dobrych życzeń dla drugiego człowieka i pozdrowień w auli szkoły pojawiło się piękne drzewo. Jego liście to słowa, które wypowiedziane sprawiają, że każdemu człowiekowi robi się cieplej na sercu, bo życzliwość to przecież dobro płynące z każdego z nas.