13
Lut

Z głębokim żalem i  smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej emerytowanej nauczycielki naszej szkoły

Pani Marii Jopek

Żegnamy oddanego  pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim, szczere wyrazy współczucia  składa Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły.

Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę 15 lutego o godzinie 12:00  w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej.