09
Gru

Pierwsza Pomoc

Każdy z nas zdaje sobie sprawę że wiedza o pierwszej pomocy jest niezbędna. Umożliwia udzielenie pomocy osobom, które odniosły obrażenia w wypadku, lub innej sytuacji nagłej, jeszcze przed przybyciem ratowników. Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy nie tylko przynosi korzyść osobie przeszkolonej, ale korzysta na tym rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a nawet cała społeczność. Jeżeli dojdzie do
sytuacji nagłej w pracy, w domu lub w miejscu publicznym, bierne przyglądanie się, niestety nie pomoże poszkodowanym. Warto pamiętać, że świadkowie zdarzenia, są tak naprawdę pierwszymi potencjalnymi  ratownikami i często od ich postawy zależy cały przebieg akcji ratowniczej. Aby jak najwięcej osób w naszej szkole posiadało przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy zostało
zorganizowane szkolenie dla uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy z
uczestników miał możliwość ćwiczenia udzielenia pierwszej pomocy na fantomie, jak również uzyskanie podstawowej i niezbędnej wiedzy na temat zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia innych osób. Serdecznie dziękujemy młodym ratownikom którzy przeprowadzili dla nas to szkolenie. 

Zdjęcia : https://photos.app.goo.gl/jsQz1RfjqsXNq2wK8