09
Wrz

WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE

Żegnając się dzisiaj z Wami, chcielibyśmy mówić najpiękniejszymi słowami, sławić Waszą cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru nauki. Nasze słowa jednak, nawet te najpiękniejsze, nie wyrażą w pełni naszej wdzięczności i podziękowań.

 

Zakończenie pracy zawodowej to niezwykle doniosły moment w życiu każdego nauczyciela. W tym roku swoją pracę zawodową w naszej szkole zakończyły Panie Magdalena Spytkowska i Teresa Słonina. W imieniu społeczności szkolnej podziękowania złożyła Pani Dyrektor Ewa Lis.

Szanowne Koleżanki!
     W dniu tak ważnym i znaczącym zwracam się do Pań w imieniu całego Grona  Pedagogicznego ze słowami gorących podziękowań za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy; za serce, które wciąż życzliwe zarówno dla uczniów, jak i dla nas – młodszych kolegów i koleżanek. Były Panie w tej szkole niezwykle potrzebne.

      Praca Pań, pełna oddania dla uczniów, ogromnego poświęcenia, może być dla nich pięknym przykładem w ich dorosłym życiu. Postawa Pań, nacechowana serdecznością, życzliwością i głęboką tolerancją, cieszyła się uznaniem i szacunkiem nas wszystkich.
     Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwają Panie pełną satysfakcję ze swojej pracy z dziećmi i młodzieżą w tej szkole.

     W imieniu kolegów i koleżanek życzę Paniom zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów. Mamy nadzieję, że zechcecie podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą, z nami.

Proszę przyjąć od nas wszystkich najlepsze życzenia.