01
Wrz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość powitania nowego roku szkolnego odbyła się w poniedziałek 2 września 2019 r. o godz 9:00. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym, po mszy w szkole odbyła się uroczysta  akademia przygotowana przez uczniów klasy 3 pod opieka wychowawczyni.

W tym uroczystym dniu wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Szkoły Ewa Lis ciepłymi słowami skierowanymi do uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców:

 Szanowni Państwo, drodzy uczniowie
Dziś rozpoczynamy wspólnie nowy rok szkolny 2019/2020. Po wakacyjnej przerwie serdecznie pozdrawiam wszystkich, a najcieplej najmłodszych uczniów którzy po raz pierwszy przyszli do szkoły. Życzę abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie,  a starsi koledzy otaczali was przyjaźnią i opieką.

Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności . My nauczyciele staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę. Chciałabym, aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i na egzaminie, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie, „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej.

Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzymy wam pociechy i dumy z waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.