W Gminie Tokarnia odbył się już po raz szesnasty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Tokarni. 

Celem turnieju była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o pracy strażaków, poznanie historii pożarnictwa, podkreślenie ważnej roli ochotniczych straży pożarnych w środowisku, w którym działają oraz zachęcenie do rozwijania sprawności fizycznej. W turnieju wzięły udział cztery 5-osobowe drużyny ze szkół podstawowych z terenu gminy. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą z zakresu pożarnictwa i pierwszej pomocy. Drużyny zaprezentowały krótkie spoty filmowe zachęcające do wstąpienia w szeregi OSP. Na zakończenie drużyny rywalizowały pokonując tor przeszkód.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:  Pan Marek Kluska Wójt Gminy Tokarnia, Prezes Zarządu Gminnego OSP, młodszy ogniomistrz Pani Aleksandra Lipień– przedstawicielka Komendanta  PSP w Myślenicach,  Pan Stanisław Wróbel Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Pan Edward Hobot Prezes OSP Krzczonów,  Pan Bartłomiej Dyrcz Dyrektor GOKiS w Tokarni, Pan Krzysztof Proszek oraz Dyrektor Szkoły w Skomielnej Czarnej Pani Ewa Lis.

Swoja obecnością zaszczycili nas również prezesi poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy: Pan Maciej Bierówka-Prezes OSP Bogdanówka, Pan Rafał Zubrzycki Prezes OSP Skomielna Czarna, Pan Wojciech Pęcek Prezes OSP Tokarnia wraz z druhnami  i druhami.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Pierwsze miejsce zajęła już kolejny rok z rzędu drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej (opiekun mgr inż. Antoni Jankowski), drugie Zespół Placówek Oświatowych  im. Henryka Sienkiewicza  w Krzczonowie (opiekun  mgr Maria Słonina), równorzędne trzecie miejsce  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  w Tokarni  (opiekun mgr Małgorzata Majerek) oraz Szkoła Podstawowa  w Bogdanówce (opiekun mgr Magdalena Kluska).

Tab. 1. Wyniki

  Liczba punktów                  z części teoretycznej Liczba punktów                    

 

tor przeszkód

Suma Miejsce  

 

 

Drużyna Skomielna Czarna 15 10 25 I
Drużyna Krzczonów 14 8 22 II
Drużyna Tokarnia nr 1 14,5 7 21,5 III
Drużyna Bogdanówka 12,5 9 21,5 III

 

Każda drużyna otrzymała  dyplom i ciekawe nagrody rzeczowe m.in. piłki do siatkówki, piłki nożnej, ufundowane przez Wójta Gminy. Cała szkoła włączyła się w doping. Wszyscy znakomicie się bawili.

Strażacy zaprezentowali również uczniom naszej szkoły oraz uczestnikom turnieju sprzęt używany przez nich podczas akcji ratowniczych. Dzieci miały możliwość zwiedzenia wozów strażackich.

W ramach turnieju odbył się również konkurs plastyczny pt. „998 – na nich zawsze możesz liczyć!” dla uczniów klas 0-III z terenu gminy.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych uczniów oraz popularyzacja wśród dzieci pracy strażaka. Na konkurs wpłynęły prace z pięciu szkół naszej gminy: ze Szkoły Podstawowej w Bogdanówce, Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej,  Szkoły Podstawowej nr.1 w Tokarni, Szkoły Podstawowej nr 2 w Tokarni, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Dzieci zostawały  różne i ciekawe techniki plastyczne. Jury na posiedzeniu w dn.22.05.2019 r. w składzie: Pani Ryszarda Gaździcka,  Pani Żaneta Sumera,  Pan Kazimierz Gaździcki, oceniło nadesłane prace oraz   po­stanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:

 

I Miejsce – Maciej Zięba Kl. III – Szkoła Podstawowa nr.1 w Tokarni im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

II Miejsce –  Martyna Hanusiak Kl. I – Szkoła Podst. Nr  2  im. Stanisława Marusarza w Tokarni

III Miejsce – Anna Mirek Kl. I –  Szkoła Podstawowa w Bogdanówce

 

Wyróżnienia:

 Klaudia Migas Kl. III-  Szkoła Podst. Nr  2  im. Stanisława Marusarza w Tokarni,

Zuzanna Kosek Kl. III –  Zespół Placówek Oświatowych  w Krzczonówie,

Bartłomiej Rapacz Kl. III – Szkoła Podstawowa im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej

 

Serdecznie wszystkim gratulujemy.