26
Kwi

Szkolny konkurs”Ozdoba wielkanocna”

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej – organizator konkursu – ,,Ozdoba Wielkanocna” bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział.

         Dziękujemy również rodzicom, krewnym, którzy wsparli naszych najmłodszych w ich działaniach konkursowych. Czego efektem końcowym było powstanie oryginalnych, nowatorskim a przede wszystkim radosnych prac, które oddają nastrój Świąt Wielkiej Nocy.

            Organizator konkursu przygotował wystawę stroików wielkanocnych w budynku Szkoły Podstawowej, aby każdy odwiedzających mógł obejrzeć oraz podziwiać niezwykłą kreatywność osób biorących udział w konkursie.

         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych odbyło się 12 kwietnia podczas uroczystej akademii.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłowości, innowacyjnego podejścia do tematyki konkursu oraz aktywnej postawy wobec tradycji  Świąt Wielkiej Nocy 

Samorząd Uczniowski

 Regulamin  SZKOLNEGO KONKURSU OZDOBA WIELKANOCNA

CELE KONKURSU

 • Kultywowanie tradycji wielkanocnych.
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych,
 • Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
 • Stworzenie możliwości do indywidualnej, rodzinnej, grupowej działalności artystycznej, poprzez to rozwijanie zdolności, odkrywanie możliwości
  i pogłębienie więzi rodzinnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów : Oddziałów przedszkolnych, 1-3,     Kl. 4-8
 2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę.
 3. Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna.
 4. Prace prosimy oznaczyć karteczką mocno przytwierdzoną do ozdoby,
  zawierającą następujące informacje:
  imię i nazwisko uczestnika, klasa.
 5. Ozdoby należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia (środa) 2019r. do wychowawców klas
 6. Oceny dokona komisja powołana przez Samorząd Uczniowski w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkole – kl3 oraz  klasy IV-VIII
 7. Kryteria oceny prac.
 • Zgodność z regulaminem konkursu,
 • Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • Samodzielność i estetyka wykonania pracy.
 1. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów najciekawszych prac.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu poprzedzającego Święta Wielkanocne.